O CENTRU2017-09-15T07:09:27+02:00

O CENTRU DR ČUBRILO

Nakon dugogodišnje uspešne prakse, profesor doktor medicinske fiziologije dr Dejan Čubrilo u septembru 2017. osnovao je Centar za metabolizam i prevenciju DR ČUBRILO u kojem se neguje ideja holističkog pristupa lečenju.

Integracijom podataka dobijenih zahvaljujući teorijskom znanju kliničke fiziologije, medicine sporta i anti-aging medicine sa metodama funkcionalne dijagnostike i kvantne medicine, dobija se uvid u kompletnu zdravstvenu sliku individue i pomaže u prevazilaženju aktuelnih problema.

U centru za metabolizam i prevenciju DR ČUBRILO sagledavamo čoveka kao celinu umesto njegovih pojedinačnih simptoma i u potrazi smo za suštinskim uzrokom tegoba a ne njihovim očiglednim posledicama. Stavljajući akcenat na celokupno stanje organizma a ne samo na akutna ili hronična oboljenja, težimo da pomažemo u njegovoj harmonizaciji i uravnotezavanju.

Većina odgovora je u prirodi, samo ih treba pažljivo prepoznati, primetiti i primeniti što u Centru za metabolizam i prevenciju DR
ČUBRILO i radimo.

Medicus curat, natura sanat (Lekar leči, priroda ozdravljuje)

O PROGRAMIMA DR ČUBRILA

Programi profesora dr Čubrila jedini su personalizovani pristupi pacijentu u sklopu kojih se funkcionalni status organizma u celini procenjuje kombinovanjem metoda kliničke fiziologije i najsavremenijih pristupa iz oblasti kvantne medicine.

Na osnovu dobijenih parametara formira se strategija terapijskog delovanja kroz primenu precizno definisane (individualizovane) nutritivne preporuke sa propratnom herbalnom, informo i kvantnom terapijom.

U Centru za metabolizam i prevenciju Dr Čubrilo trenutno postoje dva tipa autorizovanih programa:
1. PREVENTIVNI (bazični ili opšti)
2. METABOLIČKI (napredni ili specijalistički)

Pacijenti se u anketi opredeljuju za jedan od programa dr Čubrila, shodno svom stanju organizma.

  1. Bazični program je namenjenim onima sa opštim tegobama koji nemaju uspostavljenu dijagnozu i ne piju određenu alopatsku terapiju (zapadne medicine).
    Indikacije za pregled su: slabost, malaksalost, gojaznost, mršavost, pad energije…
  2. Napredni program je namenjen svima onima koji imaju postavljene dijagnoze od strane lekara specijalista ili im je dr Čubrilo već registrovao slabost određenog organa ili grupe organa.

PROCENA FUNKCIONALNOG STATUSA

U sklopu oba programa vrši se ukrštanjem rezultata krvnih analiza, rezultata merenja varijabilnosti srčanog pulsa, elektropunkturne zonske dijagnostike, biorezonantne dijagnostike.

TERAPIJSKE PREPORUKE

Sadrži precizno definisan i individualno prilagođen program ishrane (nutritivna terapija) zasnovan na metaboličkoj ajurvedskoj konstituciji, pravilnom kombinovanju namirnica, definisanom odnosu makronutrijenata u svakom obroku, kao i sposobnosti varenja pojedinih namirnica, informoterapiji koja predstavlja aplikovanje individualno napravljenih recepata (frekvenci) koje se mogu prenositi na nosaču informacija u vidu čipa, koji se postavlja na određene akupunkturne tačke i herbalne terapije koja je strogo personalizovana sa ciljem vraćanja funkcionalnog statusa organizma u fiziološke okvire.

Terapijski saveti dr Čubrila podrazumevaju i pravilnu suplementaciju i mineralizaciju u odnosu na nalaza dobijene funkcionalnim ispitivanjem.

U sklopu naprednog programa, vrši se Individualizovana procena i preporuka.

PRIJAVITE SE I ZAKAŽITE SVOJ TERMIN

Molimo Vas da se prvo registrujete, nakon čega će Vam na Vaš mejl stići Vaš broj E-kartona i lozinka koje ćete nadalje koristiti prilikom svake nove prijave i zakazivanja pregleda. Uvođenjem u evidenciju, biće Vam otvoren E-karton Centra Dr Čubrilo.

ZAKAŽITE TERMIN